Satsuki - kẻ nói dối có thể nhìn thấy trước cái chết