0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy chém gió thôi nào!!x
()
x