Báo Tuyết Thích Cắn Đuôi

OnGoing
4.3
Your Rating
Author
Artist(s)
Lượt đọc
1.7K

CP: Tuyết Lang Vương ngoài trắng trong đen x Báo Tuyết ngốc bạch ngọt Người đẹp Báo Tuyết thích cắn đuôi khi căng thẳng, lúc cậu được đưa tới phòng ngủ của Tuyết Lang Vương, cậu cũng run lẩy bẩy cắn đuôi. Tuyết Lang Vương: Em sợ cái gì? Báo Tuyết: Em sợ ngài chịch mông em. Tuyết Lang Vương: Vậy thật sự thất lễ rồi, bản vương đúng là vì thế mà tới. ... Báo Tuyết: Nghe nói chỉ có sói tuyết mới được làm Vương hậu...? Tuyết Lang Vương: Có quy định này sao? Ta đi hỏi nhà sinh vật học. 3 ngày sau, nhà sinh vật học của Bắc Quốc bày tỏ: Báo tuyết là một loài sói tuyết. ... Câu chuyện tình yêu vượt giống loài của yêu quái trong bối cảnh giả tưởng.

xem thêm
0 comments