Gặp Phải Quỷ Rồi

OnGoing
5
Your Rating
Author
Artist(s)
Lượt đọc
332

Mỹ nữ nhút nhát cá cược bị thua, phải một mình một ngựa trải nghiệm nhà ma và gặp được mỹ nam thẹn thùng ít nói nhưng bị chú ruột lôi đầu đi giả làm ma ( nói là để rèn luyện thể lực nhưng thực chất là vì đang thiếu người ) Kiều Tiểu Kỳ một phát kéo luôn bộ tóc giả của Châu Trình Diệc, sau đó lại muốn " Tiểu ca ca add wechat được không?". Nội tâm Châu Trình Diệc kiểu: Chú ơi cứu con. Người chú đang xem camera cùng đám nhân viên be like: 。。。

Biên soạn: Quận Chúa

Tập: Lần đầu vào nhà ma

xem thêm
0 comments