NEW

Nhân Chứng

5
Your Rating
Nhân Chứng 5 (2)
101
0 bình luận
Bookmark This

Trong lớp của Gaeul, có một hệ thống đẳng cấp vô hình. Người ít nói được vào nhóm 3. Một ngày nọ, Gaeul, người muốn vào nhóm 1, vô tình nhìn thấy một bí mật lớn từ những người bạn trong nhóm 1. Để bảo vệ bí mật đó, Gaeul bắt đầu hành động theo ý mình. nhân chứng!

Nhóm dịch
Thể loại
Từ khóa