Như ngài mong muốn, hầu tước

OnGoing
5
Your Rating
Artist(s)
Lượt đọc
2.4K

Dian là một người hầu gái làm việc cho Hầu tước Lowell. Để giúp người phụ nữ của mình thoát khỏi một cuộc hôn nhân không mong muốn, Dian gửi cô ấy ra khỏi đất nước và giả định danh tính của cô ấy, đến lâu đài của Margrave Evenhart thay cô ấy. Gia tộc Evenhart, nổi tiếng với việc canh gác phương Bắc trong nhiều thế hệ, nhưng không bao giờ rời khỏi lãnh thổ của họ, là một chủ đề vô cùng bí ẩn đối với thế giới bên ngoài. Liệu danh tính của Dian có bị phát hiện không? Câu chuyện lãng mạn nào sẽ diễn ra trong những ngày chung sống này?

xem thêm
1 comment