NEW

Trò chơi tương phản

OnGoing
4.1
Your Rating
Author
Artist(s)
Lượt đọc
32.5K

Ngải Viên Viên và Tần Thuật đều vừa khéo thích tính cách với hình tượng tương phản lẫn nhau trong ngoài trò chơi của đối phương, nhưng mà Viên Viên lần đầu tiên chấp nhận thất bại trong trò chơi lại trở thành người hướng dẫn Tần Thuật làm sao để theo đuổi trách nhiệm của mình trong cuộc sống hiện thực, mở ra mỗi ngày đều khó chịu vì đang “ăn giấm” của chính mình hằng ngày…

xem thêm
4 comments