Vương phi này thật hoang dã!

5
Your Rating
Vương phi này thật hoang dã! 5 (1)
1.3K
0 bình luận
6 Users bookmarked This

Nữ Diêm Vương chuyển thế thành trưởng công chúa của Viêm quốc, chiếm đoạt hậu cung nuôi nam nhân! “Nam nhân mà lão nương đây đã muốn, dù cho số mạng ngươi đã tận, ta vẫn sẽ thưởng thức được tư vị của ngươi như trước đây mà thôi!”

Nhóm dịch
Thể loại