Vương phi này thật hoang dã!

Đang dịch
5
Your Rating
Nhóm dịch
Lượt xem:
0.9K

Nữ Diêm Vương chuyển thế thành trưởng công chúa của Viêm quốc, chiếm đoạt hậu cung nuôi nam nhân! "Nam nhân mà lão nương đây đã muốn, dù cho số mạng ngươi đã tận, ta vẫn sẽ thưởng thức được tư vị của ngươi như trước đây mà thôi!"

Đọc thêm
0 bình luận
7 người đã theo dõi truyện này