HOT

Chòm Sao Dream

OnGoing
5
Your Rating
Author
Artist(s)
Alternative
吾同妖之二三
Lượt đọc
339

Một con người có thể nhìn thấy những thứ mà mắt thường không thể thấy vậy là sai à ? từ lúc sinh ra đã như thế cũng là sai à ? vậy thế nào lại bất công với Ân Khải như thế ? cậu ấy cũng là con người sao lại xa lánh cậu ấy...cậu ấy lại rất tốt bụng chả hại ai hết cả , nhưng không sao cậu ấy đã gặp được những người bạn tuy có linh thể quỷ nhưng rất đối tốt với cậu ấy dần dần lại có một thứ tình cảm khác xen kẻ tình bạn được nãy sinh ra ......và thế là.......

xem thêm
5 comments