Lại Bị Bạn Trai Cũ Nhắm Trúng Rồi!

OnGoing
5
Your Rating
Author
Artist(s)
Lượt đọc
2.8K

Phúc hắc cố chấp cưng chiều công x dương quang cường tráng hay khoe khoang thụ. 

Sau năm năm, Dương Gia Lập lại gặp phải bạn trai cũ khi bản thân thảm hại nhất. Mấy năm trước cậu được bạn trai cũ chiều chuộng, bây giờ lại đẩy cậu ta vào chỗ chết, giày vò cậu. Cậu ta muốn giữ nhóm nhạc của mình, bạn trai cũ thu mua lại công ty quản lý nhằm giải tán; cậu ta ra sức lấy tài nguyên, bạn trai cũ lại trực tiếp quấy nhiễu. Dương Gia Lập: Có phải không có ý định buông tha tôi? 

Bạn trai cũ: Em nói xem. 

xem thêm
1 comment