NEW

Nhất Phiến Đan Tâm

OnGoing
5
Your Rating
Artist(s)
Alternative
一骗丹心
Lượt đọc
540

Quân mai tuyền hạ nê tiêu cốt, Ngã ký nhân gian tuyết mãn đầu. - Quân dưới suối vàng xương cốt đã hóa thành bùn đất, ta gửi nhân gian đầu phủ đầy tuyết trắng. ( Trích thơ Mộng Vi Chi - Bạch Cư Dị )

xem thêm
0 comments