Nữ chính muốn tôi làm mẹ kế

OnGoing
5
Your Rating
Author
Artist(s)
Alternative
ÉMINENCE GRISE FEMALE LEAD IS TRYING TO MAKE ME HER STEPMOM
Lượt đọc
2.3K

Tôi đã xuyên không như một thường dân số 1 vào “cuốn tiểu thuyết bi kịch” mà tôi đã viết cùng bạn bè của mình cho vui. Kể từ khi ngài tuyên bố cuộc cách mạng để thay đổi tương lai bất hạnh của con gái mình. Nếu tôi để nó như thế này thì nhiều mạng sống sẽ gặp nguy hiểm. "Tôi sẽ bảo vệ nữ chính!" Đó là cách tôi bắt đầu sống với cô con gái công tước. Nhưng nữ chính nhỏ nhắn không hiểu sao lại hơi kỳ lạ.

xem thêm
1 comment