NEW

Sponte Day

OnGoing
0
Your Rating
Author
Artist(s)
Lượt đọc
42

Nội dung :
Sponte Dei Không biết lý do gì, tôi đã trở thành một cô hầu gái ở một ngôi làng nông thôn trong cuốn tiểu thuyết của mình. Trong khi cố gắng tìm cách trở về nhà bằng cách nào đó, tôi đã gặp nhân vật phản diện đen tối “Radael Craino” trong tiểu thuyết gốc. Sau nhiều lần xoay người, tôi nghe nói rằng có một cách để quay trở lại thế giới ban đầu. Tôi nghĩ rằng cuối cùng tôi có thể quay trở lại thế giới… “Nếu tôi chọn, câu chuyện ở đây mà Chúa đã tạo ra người mà bạn thậm chí không biết sẽ là một câu chuyện dành cho bạn.”

xem thêm
0 comments