Thế nhân thực sự tin tôi là đại boss

OnGoing
0
Your Rating
Author
Lượt đọc
1.3K

Nguyệt chi vương, Tô Lương! Có thể điều khiển Nguyệt Thần Thiểm Điệp hồi tưởng thời không, nghịch chuyển thời không , giờ nó trở thành thiếu niên vô địch đỉnh phong đứng tại thế giới này ! Xuyên không mà đến liền có thẻ căn cước như vậy, chẳng phải là Thiên Hồ bắt đầu...... Móa! Trong cơ thể ta sủng thú, không phải cái gì nguyệt thần Thiểm Điệp!! Căn bản chỉ là cái chỉ có thể chiếu sáng nhất nhất nhất đê giai tia chớp bướm!!! Đối mặt đến trăm vạn tín đồ cuồng nhiệt, ba năm sau ước chiến Thương Nguyệt đại đế, xem mình là cái đinh trong mắt các đại giáo phái...... Cái này thật đúng là...... Trước nay chưa từng có ngự thú đại nguy cơ!

xem thêm
0 comments