Thiên Khải Bại Gia

Completed
0
Your Rating
Author
Alternative
Huyền huyễn: Ta, bắt đầu vô địch từ bại gia!
Lượt đọc
3.4K

Diệp Phong xuyên không tới Huyền Thiên đại lục, kích hoạt vô địch bại gia hệ thống! Cửu phẩm Phá Kiếp Đan thất truyền cầm cho chó ăn, vô thượng công pháp cầm làm giấy vệ sinh, hành vi phá sản như thế, ngay cả mỹ nữ sư tôn tâm như chỉ thủy cũng phá công!

xem thêm
0 comments