Thiên Kim Toàn Năng Lật Tung Trời

OnGoing
0
Your Rating
Author
Alternative
Thiên Kim Toàn Năng Muốn Lật Trời
Lượt đọc
237

Trọng sinh xuyên thành giả thiên kim của hào môn, Diệp Chước trở thành con gái riêng bị người người chửi mắng. Một ván bài nát thì sao? Xem ta đánh thành vương bài như thế nào!! Diệp Chước nhường vị lại cho chân thiên kim, dẫn theo mẹ cũng cậu một đêm làm giàu, tổng tài khoa học kỹ thuật, tài nữ vô song, trực tiếp đi lên đỉnh cao của cuộc đời! Thuận tiện cùng tài phiệt đại lão nói chuyện yêu đương, từ đó được sủng lên tới tận trời!

xem thêm
0 comments