NEW

Thương nhân âm phủ

OnGoing
4
Your Rating
Author
Artist(s)
Alternative
Âm phủ thương
Lượt đọc
646

Ta là một thương nhân chuyên môn thu thập vật âm tà, đồ vật của người chết đều là thứ tốt!
Giày thêu mà người chết đi qua, ta muốn! Bình sứ Thanh Hoa được tạo ra bởi tro cốt con người, ta muốn!
Đại đao dùng để xử quyết, chém đầu, ta cũng muốn!
Mấy thứ này nếu ở trong tay người bình thường trong, sẽ bị ác quỷ quấn thân, hoặc là cửa nát nhà tan.
Nhưng nếu nó ở trong tay của ta, thì nó có thể khiến mọi người thăng quan phát tài, nghịch thiên sửa mệnh, thỏa mãn hết tất cả nhu cầu của khách hàng.
Muốn biết tại sao không?
Nếu gan ngươi lớn, thì hãy đón đọc các chap trên đây đi 😁

xem thêm
0 comments