NEW

[Đam] Tù Long

OnGoing
5
Your Rating
Artist(s)
Lượt đọc
1.9K

TÙ LONG
Văn án:
Một người là chỉ huy của đội huyết tinh âm ngoan nổi tiếng thiên hạ Cấm Lâm Vệ Thống Lĩnh, một người nổi tiếng máu lạnh hung ác đồng thời là người đoản mạch hỗn loạn, người còn lại là huyết mạch chi nhược phế nhận cực kì yếu ớt và cũng là người đứng sau của các thế lực chống lại đế quốc, cường cường tương ngộ. Ai là kiếp nạn? Ai là đường về nhà? Lấy thân làm liên (dây xích), lấy thân làm khoá. Là ai cam tâm tình nguyện trở thành tù nhân? Mỹ cường nhân Cấm Lân Vệ Thống Lĩnh hay Bạch Thiết Hắc phản hoàng quyền môn chủ?

xem thêm
1 comment