Vạn Tra Triều Hoàng

OnGoing
4.2
Your Rating
Author
Artist(s)
Alternative
万渣朝凰
Lượt đọc
10.7K

Vạn Tra Triều Hoàng có nữ chính là Tô Lục Hạ. Cô là chấp hành giả, kết nối với hệ thống nữ phụ nghịch tập. Xuyên qua hàng vạn tiểu thế giới, báo thù tra nam, trừng trị tiện nữ! Bên cạnh cô là bạn đồng hành Thử Thử - một hệ thống tồn tại dưới dạng một con chuột trúc.

Cùng đón xem Vạn Tra Triều Hoàng để hiểu nội dung bộ truyện nhé!

Tô Lục Hạ: “Có thể an ủi ta, chỉ có thể là tra nam hối hận trong nước mắt. Cùng với sự thống khổ của tiện nữ”. Hệ thống: “Hôm nay ký chủ của ta làm người sao? Không có đâu nha.”

xem thêm
1 comment